• Wat is een site survey?
Een site survey bestaat uit twee delen:  een spectrum analyze, en een actievie site survey.

Spectrum analyse:

  • De enige manier om te bepalen hoe een RF omgeving er uit ziet, is door deze te meten met specifiek hiervoor ontwikkelde apparatuur.  Op die manier kan men stoorbronnen achterhalen en kunnen eventueel naburige wi-fi netwerken in kaart gebracht worden.

Actieve site survey:

  • Een actieve site survey bestaat uit het plaatsen van access points op berekende locaties, waarna actief wordt gemeten wat de kwaliteit van het signaal is.  Op basis van deze metingen worden de locaties, settings en het type antenne van de AP’s gefinetuned.
  • Op basis van de uitkomst van deze survey stellen we een rapport op, dat kan worden gebruikt voor de eigenlijke implementatie van het wifi netwerk.  Dit rapport bestaat uit heat-maps, spectrale weergave van verschillende locaties en duidt ook de  mogelijkestoorbronnen aan op de plattegrond.  Dit alles wordt grondig toegelicht aan de hand van begeleidende commentaren.


• Outdoor
Met behulp van GPS en data loggers is het mogelijk om grotere oppervlaktes, zoals een camping, festivalweides, dorpscentra, etc in kaart te brengen.  Door gebruik te maken van  door ons ontwikkelde mobiele masten en meetapparatuur kunnen we grote oppervlaktes op een snelle en vlotte manier voorzien van de nodige meetpunten.

• Problemen huidig netwerk
Vaak stellen we vast dat bestaande netwerken onstabiel en onvoorspelbaar zijn.  Dit is meestal te herleiden naar een groeiende nood  aan bandbreedte, en/of een grotere diversiteit aan mobiele apparaten.  In de meeste gevallen merken we  dat er slechts een zeer beperkte, of zelfs geen voorafgaande studie heeft plaatsgevonden.  Meestal volstaan  enkele kleine aanpassingen aan een bestaand netwerk om dit weer op peil te krijgen.  Deze  pijnpunten zullen zich kenbaar maken in de loop van een correct uitgevoerde studie.  Clearsky is door haar onafhankelijkheid in staat om aanpassingen uit te voeren aan apparatuur van alle fabrikanten.

• Onafhakelijke  partner
Clearsky heeft er nadrukkelijk voor gekozen om onafhankelijk te blijven van elke vorm van partnership met hardware fabrikanten om op die manier steeds een correcte keuze in hardware te kunnen maken in het voordeel van de klant.  Clearsky zal afhankelijk van de vereisten en de aard van het project steeds kiezen voor de optimale oplossing, gebaseerd op de technische voordelen en nadelen van elke afzonderlijke fabrikant, zonder daarbij beïnvloed te worden door mogelijke bindingen met één of meerdere specifieke fabrikanten